Sublime Text – Kısayollar

Sublime Text – Kısayollar

Gezinme

Kısayol Açıklama
Cmd + P Dosya açmak için kullanılır.
Cmd + R Dosya içindeki sembollere ulaşır. (fonksiyon, class vb.)
Cmd + G Belirtilen satır numarasına gider.

Genel

Kısayol Açıklama
Cmd + Shift + P Komut paletini açar. (Command Pallette)
Cmd + K + B Side Bar’ı açar / kapar.

Bul/Değiştir

Kısayol Açıklama
Cmd + F Ara
Cmd + Alt + F Değiştir
Cmd + Shift + F Side Bar’da açık olan dosya ya da projeler içerisinde arar.

Tablar

Kısayol Açıklama
Cmd + Shift + T Son kapatılan tabı açar.
Cmd + [NUM] Tab’lerde tab sıralarıyla gezinme. [1-9]

Pencereleri Bölme

Kısayol Açıklama
Cmd + Alt + 1 Sayfayı tek sütun yapar.
Cmd + Alt + 2 Sayfayı 2 sütun yapar.
Cmd + Alt + 3 Sayfayı 3 sütun yapar.
Cmd + Alt + 4 Sayfayı 4 sütun yapar.
Cmd + Alt + 5 Sayfayı grid olarak 4 parçaya böler.
Ctrl + [NUM] Pencereler arasında gezinme. [1-4]
Ctrl + Shift + [NUM] Penceredeki içeriği başka pencereye taşır. [1-4]

Bookmark

Satırlara işaret ekleyerek hızlı gezinme sağlar.

Kısayol Açıklama
Cmd + Fn + F2 Üzerinde bulunulan satıra bookmark ekler/kaldırır.
Fn + F2 Bir sonraki bookmark’a gider.
Shift + Fn + F2 Bir önceki bookmark’a gider.
Cmd + Fn + Shift + F2 ütün bookmark’ları temizler.

İçerik Manipülasyonu

Kısayol Açıklama
Cmd + K + U Seçilen metinleri büyük harfe çevirir.
Cmd + K + L Seçilen metinleri küçük harfe çevirir.

Düzenleme

Kısayol Açıklama
Alt Alt tuşuna basılı tutarak imleci yukarı ya da aşağıya sürükleyerek birden fazla satırda (hepsi aynı sütunda olmak üzere) düzenleme yapabilirsiniz.
Cmd + D Her basımda seçili click here olan kelimenin aynısını yakalar ve çoklu düzenleme imkanı sağlar.
Cmd + Click Tıklanan yerlere imleç ekler.
Cmd + Shift + L Seçilen satırların sonuna imleç ekler.
Cmd + C Hiçbirşey seçilmediğinde imlecin bulunduğu satırı kopyalar.
Cmd + X Hiçbirşey seçilmediğinde imlecin bulunduğu satırı keser.
Cmd + Enter Üzerinde bulunulan satırdan sonra yeni bir satır ekler.
Cmd + Shift + Enter Üzerinde bulunulan satırdan önce yeni bir satır ekler.
Cmd + L Satırı seçer.
Cmd + Shift + / İmlecin bulunduğu satırı yorum alanı yapar/yorumu açar.
Cmd + Shift + D İmlecin bulunduğu satırdan bir tane daha kopyalar.
Cmd + J İmlecin bulunduğu satırla alt satırı birleştirir.
Cmd + Shift + V Girintiyi düzenleyerek yapıştırır. (Boşluklardan dolayı kodun kaymasını düzeltir.)
Cmd + Alt + . Kapatılmayan etiketlerini kapatır.
Cmd + K + Backspace İmleçten satır başına kadar siler.
Cmd + Alt + ] Seçilen satırları bir tab içeri iter.
Cmd + Alt + [ Seçilen satırları bir tab geri çeker.
Ctrl + Shift + K Satırı siler.
Ctrl + M Açılıp kapanan ‘[]’, ‘{}’, ‘()’ benzeri karakterler üzerindeyken basılırsa imleç açıldığı yerden kapandığı yere gider.
Ctrl + Shift + M Açılıp kapanan ‘[]’, ‘{}’, ‘()’ benzeri karakterler üzerindeyken basılırsa karakterler arasını seçer.
Ctrl + K İmleçten satır sonuna kadar siler.
Ctrl + Y Son yapılan işlemi tekrarlar.
Ctrl + Space Otomatik tamamlama önerilerini görmenizi sağlar.
Ctrl + Cmd + Up Satırı bir üst satır ile yer değiştirir.
Ctrl + Cmd + Down Satırı bir alt satır ile yer değiştirir.